Got 0 bytes response, method=default Response decode error Śp. ks. dr Antoni Dreja

katedra

Śp. ks. dr Antoni Dreja

Dreja Antoni BWUrodził się 18 stycznia 1937 w Zabrzu – Pawłowie jako jeden z czworga dzieci Izydora, górnika i Gertrudy z d. Copik. Ochrzczony został 24 stycznia 1937 w kościele Świętego Pawła Apostoła w Zabrzu – Pawłowie. Podczas okupacji przez rok uczęszczał do szkoły niemieckiej, a od 1945 kontynuował naukę w Szkole Podstawowej w Pawłowie. W 1951 rozpoczął naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu, gdzie w 1955 złożył egzamin dojrzałości. Tego samego roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał w Krakowie 26 marca 1961, a  święcenia prezbiteratu 25 czerwca 1961 w Katowicach z rąk bp. Herberta Bednorza.

Po wakacyjnym zastępstwie w parafiach Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach pełnił posługę wikariusza w parafii Świętego Antoniego z Padwy w Rybniku. W 1962 rozpoczął specjalistyczne studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od kwietnia 1970 pełnił posługę wikariusza w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie – Biertułtowach, a we wrześniu tegoż roku mianowany został wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Jana Bosko w Katowicach – Piotrowicach. W 1971 został wykładowcą Pisma Świętego Starego Testamentu w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym – najpierw w Krakowie, a później w Katowicach. W 1973 uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie Pisma Świętego na podstawie rozprawy doktorskiej Motywacje w psalmach lamentacyjnych Izraela.

W 1975 zamieszkał na probostwie parafii Świętego Józefa w Chorzowie, a w 1977 na probostwie parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

Ksiądz Antoni Dreja prowadził wykłady w ramach Studium Pastoralnego, Eksternistycznego Studium Teologicznego Wydziału Teologii KUL, Kolegium Teologicznego Archidiecezji Katowickiej oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był członkiem  Komisji Doktrynalnej – Podkomisji Teologicznej  I Synodu Diecezji Katowickiej oraz Rady Kapłańskiej. Pełnił również funkcję egzaminatora archidiecezjalnego z Pisma Świętego.

W ostatnich latach mieszkał na terenie rodzinnej parafii Świętego Pawła Apostoła w Zabrzu – Pawłowie.

Zmarł 3 sierpnia 2017 w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu.

Pochowany został 9 sierpnia 2017 na cmentarzu parafialnym w Zabrzu - Pawłowie.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media